Ηρεμία, γαλήνη

[TGV] ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:27
27 «Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δε σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη δειλιάζετε.


[TGV] ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:18
18 Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους.