Εγρήγορση

[TGV] ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 13:34-37
34 Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα κι άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του· στον καθένα όρισε ένα έργο, και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνος.
35 Να είστε, λοιπόν, άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο κύριος του σπιτιού: το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετεινού ή το πρωί.
36 Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε.
37 Αυτό που λέω σ’ εσάς, το λέω σε όλους: αγρυπνείτε!»