Εμπιστοσύνη

[TGV] ΨΑΛΜΟΙ 37:3-5
3 Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό·
κατοίκησε στη χώρα
κι απόλαυσε τη σιγουριά.
4 Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο
και θα σου δώσει
ό,τι η καρδιά σου λαχταρά.
5 Δώσε στον Κύριο τη ζωή σου·
έλπισε σ’ αυτόν
κι εκείνος θα φροντίσει.


[TGV] ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:5-6
5 Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι μ’ όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι.
6 Ό,τι κι αν κάνεις αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει αυτός τους δρόμους σου.