Ικανοποίηση

[TGV] ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:11-13
11 Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω.
12 Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αφθονία· έχω μάθει ν’ αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση: και να είμαι χορτάτος και να πεινώ· και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι.
13 Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει.


[TGV] Α΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 6:6
6 Και βέβαια, η ευσέβεια είναι μεγάλος πλούτος, μόνο όμως για όποιον ικανοποιείται με όσα έχει.