Διαχείριση

[TGV] ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:2
2 Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος.


[TGV] ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:6-7
6 Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με φειδώ θα έχει λίγη σοδειά· κι όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδειά του θα είναι άφθονη.
7 Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση.