Ευθύτητα

[TGV] ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:6
6 Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού,
γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους.


[TGV] ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:33
33 Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, κι όλα αυτά θα ακολουθήσουν.