Με τον τίτλο eBible.gr αναφερόμαστε στην Αγία Γραφή, το σύνολο των θεόπνευστων βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που αποτελούν την γραπτή πηγή της Θείας Αποκάλυψης και της ιστορίας της προετοιμασίας και εκπλήρωσης της ενανθρώπισης του Λυτρωτή Ιησού Χριστού.

Κείμενα Αγίας Γραφής

Μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Στη σελίδα αντιπαραβολή κειμένων Καινής Διαθήκης παρατίθενται οι δύο μεταφράσεις TGV και MNB, μαζί με τα πρωτότυπα κείμενα – λέξη προς λέξη – των εκδόσεων WH, NA28, SBL, RP, KJTR, ST.

Στη σελίδα επιλογή εκδόσεων έχετε τη δυνατότητα επιλογής και παράλληλης χρήσης 2 εκδόσεων.

Αναζητείστε εδώ λέξεις στα πρωτότυπα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αναζητείστε εδώ λέξεις με επιλογή της έκδοσης.

Η Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Το σύνολο των βιβλίων που συγκροτεί τον «χριστιανικό κανόνα», προέκυψε από την ανάγκη να καθοριστούν τα βιβλία εκείνα που εκφράζουν αυθεντικά την πίστη της Εκκλησίας, ώστε να αποκλειστούν μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα, που περιείχαν μη αποδεκτές ή και αιρετικές διδασκαλίες.

Στην Αγία Γραφή περιλαμβάνονται νομικά βιβλία όπως το Λευιτικό και το Δευτερονόμιο, ιστορικά βιβλία όπως του Έσδρα και οι Πράξεις των Αποστόλων, ποιητικά βιβλία όπως οι Ψαλμοί και ο Εκκλησιαστής, προφητικά βιβλία όπως του Ησαΐα και η Αποκάλυψη Ιωάννου, βιογραφίες όπως το Κατά Ματθαίον και το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και επιστολές όπως η Προς Τίτο και η Προς Εβραίους.

Περίπου 40 διαφορετικοί συγγραφείς συνέβαλαν στην συγγραφή της Αγίας Γραφής, η οποία γράφτηκε σε μια περίοδο περίπου 1500 χρόνων. Οι συγγραφείς ήταν βασιλιάδες, ψαράδες, ιερείς, αξιωματούχοι, αγρότες, βοσκοί και γιατροί. Από όλη αυτή τη ποικιλία πηγάζει μια απίστευτη ενότητα, με κοινά θέματα πλήρως συνυφασμένα.

Η ενότητα της Αγίας Γραφής έχει να κάνει τελικά με το γεγονός ότι έχει έναν Συγγραφέα – τον ίδιο τον Θεό. Η Αγία Γραφή είναι «Θεόπνευστη» (Β΄ Τιμόθεο 3:16). Οι άνθρωποι που έκαναν τη συγγραφή έγραψαν ακριβώς ότι ήθελε ο Θεός να γράψουν και το αποτέλεσμα ήταν ο τέλειος και άγιος Λόγος του Θεού (Β΄ Πέτρου 1:21).

Η Αγία Γραφή χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη: την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Εν συντομία, η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία ενός έθνους και η Καινή Διαθήκη είναι η ιστορία ενός Ανθρώπου. Το έθνος ήταν ο τρόπος του Θεού για να φέρει τον Άνθρωπο – Ιησού Χριστό – στο κόσμο.

Η Παλαιά Διαθήκη περιγράφει την ίδρυση και την διατήρηση του έθνους του Ισραήλ. Ο Θεός υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ για να ευλογήσει ολόκληρο το κόσμο (Γένεση 12:2-3). Μόλις το Ισραήλ ιδρύθηκε ως έθνος, ο Θεός έθεσε μια οικογένεια εντός του έθνους διαμέσου της οποίας θα ερχόταν η ευλογία: την οικογένεια του Δαβίδ (Ψαλμός 89:3-4). Στη συνέχεια, υποσχέθηκε ότι από την οικογένεια του Δαβίδ θα προερχόταν ένας Άνδρας που θα έφερνε την ευλογία.

Η Καινή Διαθήκη περιγράφει με λεπτομέρεια τον ερχομό του εν λόγω Ανδρός. Το όνομά Του ήταν Ιησούς και εκπλήρωσε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης καθώς έζησε μια τέλεια ζωή, πέθανε για να γίνει ο Σωτήρας και Αναστήθηκε.

Ο Ιησούς είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στην Αγία Γραφή – ολόκληρη η Βίβλος μιλά γι’ Αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει τον ερχομό Του και θέτει τις βάσεις για την είσοδό Του στο κόσμο. Η Καινή Διαθήκη περιγράφει τον ερχομό και το έργο Του για να φέρει τη σωτηρία στον αμαρτωλό κόσμο μας.

Ο Ιησούς είναι κάτι περισσότερο από μια ιστορική φυσιογνωμία, κάτι περισσότερο από άνθρωπος. Είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Ο ερχομός Του ήταν το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος με σκοπό να μας δώσει μια καθαρή, κατανοητή εικόνα του Ποιος είναι.

Μόνο τα αρχικά χειρόγραφα (τα αυτόγραφα που γράφτηκαν από τους αποστόλους, τους προφήτες κ.λπ.) που εμπνεύσθηκαν από τον Θεό είναι αλάνθαστα. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής που γράφτηκαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος (Β΄ Τιμόθεον 3:16-17Β΄ Πέτρου 1:20-21), ήσαν αλάνθαστα, ακριβή, αληθή και είχαν εξουσία. Δεν υπάρχει κάποια βιβλική υπόσχεση πως τα αντίγραφα των αυτογράφων θα ήσαν εξίσου αλάνθαστα ή απαλλαγμένα από αντιγραφικά σφάλματα. Καθώς η Αγία Γραφή έχει αντιγραφεί χιλιάδες φορές στο πέρασμα του χρόνου, κάποια σφάλματα των αντιγραφέων έχουν πιθανόν συμβεί.

Τα βιβλικά χειρόγραφα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας βρίσκονται κατά 99% σε συμφωνία μεταξύ τους. Yπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές αλλά η συντριπτική πλειονότητα των βιβλικών κειμένων ταυτίζεται από το ένα κείμενο στο άλλο. Οι περισσότερες διαφορές εντοπίζονται στα σημεία στίξης, στις καταλήξεις των λέξεων, σε μικρότερα γραμματικά ζητήματα, στη διάταξη των λέξεων, κ.λπ. – ζητήματα που εξηγούνται εύκολα ως σφάλματα αντιγραφής. Κανένα θεολογικό ή βιβλικό ζήτημα δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας των υποτιθέμενων σφαλμάτων ή αντιφάσεων. Τα βιβλικά χειρόγραφα του 15ου αιώνα συμφωνούν πλήρως με τα χειρόγραφα του 3ου αιώνα. Μπορούμε να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη πως η Αγία Γραφή που έχουμε σήμερα είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτό που οι απόστολοι και προφήτες έγραψαν πριν 2000 και πλέον χρόνια.

Οι βιβλικές μεταφράσεις που έχουμε σήμερα είναι ο Λόγος του Θεού. Η Αγία Γραφή σήμερα έχει την ίδια εξουσία που είχε στον 1ο αιώνα μ.Χ. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε πλήρως την Αγία Γραφή πως αποτελεί το μήνυμα του Θεού προς εμάς σήμερα. Oι βιβλικές υποσχέσεις της θεοπνευστίας και του αλάθητου εφαρμόζονται μόνο και ευθέως στα αρχικά χειρόγραφα. Αυτό, όμως, δεν επηρεάζει το κατά πόσον οι σύγχρονες Γραφές είναι ακριβείς και έχουν εξουσία. Ο Λόγος του Θεού μένει για πάντα, παρά τα περιστασιακά σφάλματα των αντιγραφέων και των μεταφραστών.

Καθένας έχει σήμερα τη δυνατότητα να διαλέξει και να διαβάσει όποια έκδοση θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει, τονίζοντας ότι κανένα θεολογικό ή βιβλικό ζήτημα δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας των υποτιθέμενων σφαλμάτων ή αντιφάσεων.

Αναζητείστε λέξεις στα πρωτότυπα κείμενα της Καινής Διαθήκης!

Αναζητείστε λέξεις με επιλογή της έκδοσης!