Φοβισμένος

[TGV] ΨΑΛΜΟΙ 34:4
4 Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου,
όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε!


[TGV] ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:28
28 »Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση.


[TGV] Β΄ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1:7
7 Γιατί το Πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός, δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά πνεύμα δύναμης κι αγάπης και σωφροσύνης.


[TGV] ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:5-6
5 Μην είστε φιλάργυροι· αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός: Δε θα σ’ αφήσω μόνον, ούτε θα σ’ εγκαταλείψω.
6 Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε:
Ο Κύριος είναι βοηθός μου· δε θα φοβηθώ.
Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;