Πρόβλημα, έχεις

[TGV] ΨΑΛΜΟΙ 47
1 Στον πρωτοψάλτη· ψαλμός για τη συγγένεια του Κορέ.
2 Όλοι οι λαοί χειροκροτήστε,
μ’ ενθουσιασμού φωνές αλαλάξτε στο Θεό!
3 Γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και φοβερός·
σ’ όλη τη γη αυτοκράτορας.
4 Λαούς σ’ εμάς τους υποτάσσει·
κι υποδουλώνει έθνη σ’ εμάς.
5 Για μας διαλέγει τη δωρεά του,
τη δόξα του Ιακώβ, του αγαπημένου του.
(Διάψαλμα)
6 Στο θρόνο του ανεβαίνει ο Θεός μες στον αλαλαγμό,
ο Κύριος με τον ήχο της σάλπιγγας.
7 Τραγουδήστε το Θεό μας, τραγουδήστε!
Τραγουδήστε το βασιλιά μας, τραγουδήστε!
8 Ο Θεός είναι βασιλιάς σ’ ολόκληρη τη γη,
υμνήστε τον με το πιο ωραίο τραγούδι!
9 Ο Θεός είναι βασιλιάς στα έθνη·
ο Θεός κάθισε στο θρόνο της αγιοσύνης του.
10 Οι άρχοντες των λαών συνάχθηκαν
με το λαό που το Θεό του Αβραάμ λατρεύει·
γιατί η ασφάλεια της γης
βρίσκεται στο Θεό,
σ’ εκείνον που κυριαρχεί απόλυτα.


[TGV] ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:1-4
1 «Μην ταράζεται η καρδιά σας· να ’χετε πίστη στο Θεό, να ’χετε πίστη και σ’ εμένα.
2 Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής· αν δεν υπήρχαν, θα σας το ’λεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο.
3 Κι όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα ’ρθώ και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς.
4 Ξέρετε, βέβαια, και πού πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί».


[TGV] ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:25
25 Γι’ αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς.